بیک‌زاده حاضر نشد بازی کند/ پرسپولیس فقط یک موقعیت ۳۰ درصدی داشت