جشنواره ایل سنگسر مهدیشهر برگزار شد/ فرصتی برای رصد مشکلات عشایر