خواص گيلاس؛مفيد براي درمان درد مفاصل و تصلب شرائين