(تصاویر) الرمادی صحنه نبرد سنگین میان ارتش عراق و داعش