ترافیک سنگین در محور هراز به سمت پایتخت/ رودهن به آمل یک‌طرفه است