روایتی از متن و حاشیه بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب