حضور تیم دانشکده ریاضی یزد در مسابقات جهانی برنامه نویسی