حضور ناشران غیرحرفه‌ای در نمایشگاه بیست و نهم محدودتر می‌شود