منفجر شدن گوشی iPhone 5C در جیب یکی از ساکنان ایالت نیوجرسی در آمریکا