چین و هند چند توافق تجاری به ارزش ۲۲ میلیارد دلار امضا کردند