فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه القلمون