کنترل ارتش بر ارتفاعات «طلعه موسی»/ هلاکت فرمانده جبهه النصره