گلساپوش یزد بعنوان بهترین تیم فوتبال ساحلی ایران انتخاب شد