آغاز رقابت های نخستین روز سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم