عرضه ۵۲ وصله امنیتی برای محبوب‌ترین نرم‌افزارهای Adobe