پنتاگون، از هلاکت یک سرکرده بارز داعش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه خبر داد