غرفه‌های برتر بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب شناخته شد‎