علیپور: از شنیدن خبر شکستن رکورد مهدوی‌کیا جا خوردم