حکم اعدام «محمد مرسی» و شیخ «یوسف القرضاوی»صادر شد