سامسونگ در صدد تولید گوشی با لبه منحنی جدیدی قبل از رونمای نوت ۵ اج می باشد