اختلالات اضطرابی بزرگسالان/افراد مضطرب نمی‌توانند آرام بنشیند