فغانی قهرمانی را از تراکتورسازی گرفت/ چه کسی پاسخگوی هوادار فوت‌شده ماست؟