بازتاب گسترده بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌های خارجی