نشست هم اندیشی علمای اهل سنت و شیعه خراسان جنوبی برگزار شد