سوال بزرگ هواداران تراکتور / چطور توانستی پنالتی را نبیبنی آقای فغانی؟! (عکس)