عضو جبهه پایداری: در برابر لاریجانی نامزدی نداریم/به دنبال لیست مشترک با رهروان هستیم