رکورد سریع‌ترین هت‌تریک تاریخ لیگ‌برتر انگلیس شکسته شد