«شرکت تعاونی ناشران گیلان»غرفه‌ برتر بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب شناخته شد