استخدام کارشناس وایمکس و IT و مخابرات شرکت مخابراتی ۲۷ اردیبهشت ۹۴