سی ان ان از بازداشت يکی از زنان تروريستی داعش خبر داد ...