روحانی: سران منطقه به‌جای کمپ دیوید به کمپ پیامبر(ص) پناه ببرند