(تصاویر) شصت‌و‌هشتمین دوره جشنواره کن در سومین روز