مراسم نکوداشت دانش آموختگان غیرایرانی به میزبانی دانشگاه شیراز