رقابت‌های نخستین روز مسابقات بین المللی قرآن کریم آغاز شد