برگزاری مراسم عمامه گذاری همزمان با سالروز بعثت پیامبر در قم