پنتاگون: هلاکت فرمانده داعش در درگیری با تکاوران ...