پرسپوليس روی یک موقعيت 30 درصد به ما گل زد/ نمی‌توانستند حالا كه ليگ تمام شده مزايده بگذارند؟/ سال بعد