سجاد مردانی از دور رقابت های تکواندو قهرمانی جهان کنار رفت