رویترز: حمله تکاوران آمریکایی به داعش در شرق سوریه