حرمین شریفین کربلا مفروش به فرش های بسیار نفیس کاشان ...