پیام مدیرعامل بانک انصار به مناسبت روز روابط عمومی