گروه تروریستی فیلق‌الشام: آماده خدمت به شاه عربستان هستیم