آغاز نخستین روز مسابقات بین‌المللی قرآن در رشته تلاوت و حفظ+اسامی