بازدید هیات فرهنگی ترکمنستان از آرامگاه مختومقلی فراغی در مراوه تپه