عمران‌زاده: مکانی نباید ۶ را به هواداران ما نشان می‌داد/ نمادِ ۴ استقلال واقعی است ولی بنگر آن زمان ن