خوردبین:بدون تعصب پیروزی حق ما بود/این دربی یکی از خاطره انگیزترین بازی های ما با استقلال شد