اعضای جبهه پایداری با آیت‌الله محمد یزدی دیدار خواهند کرد