جشنواره برداشت گل محمدی در روستای فرخد +گزارش تصویری