سبحانی: بعید می‌دانم تاریخ مزایده چهارم تغییر کند/ حدس می‌زنیم این مزایده باکیفیت‌تر باشد