ایران را به عنوان کانون گردشگری حلال در دنیا معرفی می‌کنیم